VELKOMMEN TIL W EIENDOMSMEGLING NYBYGG

W Eiendomsmegling er en relativt ny aktør innen eiendomsmeglingsbransjen, men med meglere med lang erfaring og høy kompetanse innen salg og markedsføring av prosjekterte nybygg.

Til tross for å kun ha vært i markedet siden sommeren 2020 har vi allerede solgt en mengde nybygg prosjekter både på Vestlandet og Østlandet, og vi har en betydelig mengde prosjekter som skal ut i markedet i de kommende måneder.

Vi består av et team som i forskjellige roller har vært invovlert i salg og markedsføring og utvikling av mer en 100 nybygg prosjekter i Norge. Til sammen har ledergruppen i selskapet mer en 30 års erfaring fra eiendomsmeglingsbransjen. Det er derfor med stor glede, men også ydmykhet at jeg som Direktør for W Nybygg kan ønske alle nye kunder velkommen til W Eiendomsmegling. Vi lover å ta godt vare på dere!

Henrik A. Berg
Salgssjef | Direktør Nybygg

Vi i W Eiendomsmegling Nybygg er det første meglerforetaket i Norge spesialisert på prosjektsalg som har hentet inn personell tilsvarende et komplett markedsbyrå og softwareselskap in-house.

Det gjør at vi kan tilby et spekter av tjenester på ett sted som ingen andre kan måle seg med. Vi vil på de følgende sidene presentere alt det vi kan tilby. Det er naturligvis ikke alt som nødvendigvis er like interessant for alle, slik er det alltid, men vit at dere kan velge og vrake hva dere vil vi skal hjelpe dere med. Dere bestemmer., vi leverer.

01
RÅDGIVNING
VI BISTÅR FRA KJØP TIL SOLGT

Vi bistår gjerne våre utbyggere i hele prosessen fra kjøp av tomt til ferdig produkt. Herunder tidligfase prosjektering av eiendommene, bistand rundt regulering/søknadsprosesser, budsjettering og ikke minst utforming av sluttproduktet slik som leveranse og utforming.

Vi brenner for eiendomsutvikling og finner det (nesten) like spennende og motiverende som salg.

KJØP

ANALYSE AV POTENSIALE FØR KJØP

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

PROSJEKTERING

FRA PROSJEKTERING TIL SALGSSTART

Naturlige innspill til utforming av prosjekter, leilighetssammensetning, konsept og prising er en selvfølge. Men vi har kompetanse og erfaring hva gjelder fremtidsrettede løsninger mtp miljøhensyn, garasje- og bilparkløsning eller consiergetjenester der det måtte passe. I større prosjekter med lang horisont er fremtidsvisjoner viktig slik at prosjektet er like attraktivt ved overlevering som ved prosjektering.

02
ANALYSER & STRATEGI
LOREM IPSUM BOBSUM

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took.

MARKEDSANALYSER

MARKEDS- OG KONKURRENTANALYSE

Grunnlaget for å lykkes med salget legges før man i det hele tatt begynner å jobbe med selve markedsføringen, og enda lengre før man begynner med salg og kundekontakt. Første steg i prosssen vår er en grundig analyse av markedet, trender, flyttemønstre og ikke minst hvem og hva vi konkurrerer mot

Vi arbeider med det systematisk og etter en modell som kombinerer data og menneskelige erfaringer.

MÅLGRUPPEANALYSER

ALLE KJØPERE ER IKKE LIKE

Hvem skal kjøpe i prosjektet deres? Hva kjennetegner dem? Hvor kommer de fra? Hvilke kvaliteter verdsetter de?

Dette er så mye mer en bare en magefølelse og litt gjetning. Det er en systematisk analyse som gjør oss i stand til å treffe den rette målgruppen når vi skal annonsere.

Like viktig er ofte denne kunnskapen i siste del av prosjekteringsfasen hvor vi bistår boligutviklere med å kvalitetsikre planløsningene og mixen av boliger for å treffe målgruppen på en mest mulig optimal måte.

MARKEDS- & SALGSSTRATEGI

EN HELHETLIG PLAN

Basert på de analysene vi har gjort frem til dette stadiet og kombinert med den erfaringen vi har med å markedsføre nybygg prosjekter kommer vi, i tett dialog med utbygger, sammen opp med en markeds- og salgsstrategi som danner grunnlaget for all markedsføring ut mot markedet.

03
TEKNOLOGI
LEDENDE TEKNOLOGISKE LØSNINGER

W Eiendomsmegling er eid av proptech-selskapet Moovin som utvikler innovativ og markedsledende teknologi for eiendomsbransjen både nasjonalt og internasjonalt. Vi i W Eiendomsmegling kan sammen med vårt morselskap tilby digitale løsninger som radikalt effektiveserer prosessene rundt salg av større boligprosjekter.

MOOVIN NYBYGG

EN UNIK PROGRAMVARE

W Eiendomsmegling har i samarbeid med morselskapet Moovin utviklet en programvare for å håndtere salg av prosjekterte boliger på en måte som ikke eksisterer i markedet i dag. Det finnes moduler men ingen komplett løsning og med den underliggende teknologien som det programvaren «Moovin Nybygg» innehar.

Derfor er prosjektet også støttet av Innovasjon Norge da det tilfredstiller kravene til å være en unik innovativ løsning som endrer eksiterende måter å jobbe på.

Lorem Ipsum is simply

Et utvalg funksjoner

 • Arkitektdokumentasjon
 • Byggesaksdokumentasjon
 • Salgsdokumentasjon
 • Godkjenning og håndtering av utvikling av markedsmateriell mot både megler og markedsbyrå.
 • Håndterer markedsføring og salg.
 • Integrasjoner mot SoMe og displayannonsering med optimalisering ved hjelp av kunstig intelligens.
 • Statistikker
 • Kontrakter
 • Kommunikasjon med kjøper
 • Egen modul for kjøper for å følge fremdrift, kontrakter, dokumenter, reklamasjoner og tilvalg.
 • Overtagelse
 • Reklamasjon
 • Tilvalg(make nice bullet points)
04
MARKEDSFØRING
EGET MARKEDSBYRÅ

Vi i W Eiendomsmegling Nybygg er det første meglerforetaket i Norge spesialisert på prosjektsalg som har hentet inn personell tilsvarende et komplett markedsbyrå inhouse.

Det gjør at vi kan tilby et spekter av tjenester på ett sted som ingen andre kan måle seg med. Ikke alle prosjekter eller kunder har behov for disse tjenestene, slik er det alltid, men vit at dere kan velge og vrake hva dere vil vi skal hjelpe dere med. Dere bestemmer., vi leverer.

KONSEPTUALISERING

IDENTITETEN TIL PROSJEKTET

Første steg i markedsføringen og kommunikasjonstrategien er det vi kaller konseptualiseringen. Det høres for mange ut som et litt svevende ord - og i noen tilfeller er det trolig også brukt litt for lite praktisk

For oss er dette imidlertid veldig håndfast - det handler om grunnprinsippene i hva vi ønsker å kommunisere og hvem eller hva boligprosjektet ønsker å være.

BRANDING & DESIGN

MER ENN BARE EN LOGO

Våre dyktige designere jobber tett med meglerteamet og dere som kunder med å produsere logo, farger, grafisk utrykk og diverse grafisk materiell.

Dersom ønskelig jobber vi også frem et navn for prosjektet.

CGI/3D-ILLUSTRASJONER

GARANTERT FORNØYD

Vi er helt sikkert det eneste eiendomsmeglerselskapet som har vårt eget dedikerte team som jobber kun med 3D-tegninger.

Det hele ledes av vår markedsdirektør og hans team som har årelang erfaring med 3D-tegninger. Her blir ikke jobben sendt til et lavkost land som ikke kjenner norske utrykk, materialvalg og ikke minst lys og værforhold.

I tillegg kan vi tilby tjenestene til en pris som er svært konkurransedyktig når vi også gjennomfører megleroppdraget.

360/VR

EN LEVENDE OPPLEVELSE

Når vi arbeider frem 3D-modellene for stillbilder så har vi samtidig et utmerket grunnlagt for å også relativt enkelt kunne levere 360-løsninger for en virtuell visning av boligene på mobil.

Det var i en periode populært med løsninger for VR-briller også, og det kan vi selvsagt levere. Realiteten er imidlertid at dette handler om å skape engasjement for kunden på en enkel måte, og da må opplevelsen leveres rett i hånda på kunden. Derfor har vi spesialisert oss på løsninger som faktisk fungerer og som sendes til kundens mobiltelefoner.

FILM

PROFFESIONELL PRODUKSJON

Vi produserer filmer basert på en kombinasjon av 3D/CGI og ekte filmklipp. Ved hjelp av 3D får vi vist frem prosjektet før det er bygget på en levende måte, samtidig som nærområdet, aktiviterer og livsstilen illustreres med tradisjonell film.

Dette setter vi sammen til alt fra korte til litt lengre filmsnutter for brukt på både nettsider men ikke minst på sosiale medier.

WEB & MOBIL

DEN NYESTE TEKNOLOGIEN

Et velutviklet boligprosjekt fortjener en velutviklet nettside, som er moderne, rask og tilpasset alle enheter.

Nettsiden er et verktøy som brukes i flere ledd. I første omgang for å fange interesse og bygge en interessentliste, deretter for å kommunisere egenskapene til prosjektet, plantegninger, boligvelger og ikke minst nærområdet.

Det er også et godt verktøy i arbeidet med ”content marketing” for å bygge kjennskap via artikler som distruberes på sosiale medier

SALGSOPPGAVER

GRUNNLAGET FOR SALGET

Salgsoppgavene er ikke overlatt tilfeldighetene. De utarbeides av et team på tre: megler, designer og tekstforfatter. Kombinert med gode innspill fra både arkitekt og utbygger danner det grunnlaget for en salgsoppgave som gjør mer enn å bare ta hånd om kravene som stiller ihht lovverket.

Det skaper engasjement, trygghet og en følelse av hvordan livet i deres nye hjem vil bli.

ANNET MATERIELL

FRA TRYKK TIL PROFILARTIKLER

Teamet vårt kan også håndtere alt annet man måtte trenge av materiell. Det være seg spesielt designede plantegninger, omslag og mapper, flyers/DM, avisannonser m.m.

BYGG INTERESSE

GRUNNLAGET FOR SUKSESS

Så hvorfor har vi dette store fokuset på markedsføring? Jo, av en enkel grunn. For å bygge en så stor interesseliste som overhodet mulig før vi i det hele tatt begynner å selge.

Ved salgsstart er det avgjørende å selge et visst antall med en gang. Både ovenfor dere som utbyggere, oss som meglere men ikke minst for hvordan prosjektet oppfattes i markedet.

Grunnlaget for suksess er lagt til rette når megler kan begynne å henvende seg direkte til flere hundre allerede før vi går i marekdet.

05
SALG
FRA INTERESSENT TIL KJØPER

Grunnlaget for suksess er lagt ved god prosjektering og markedsføring. Men det er i salgsfasen verdiene blir til virkelighet. Vårt team har erfaringen og kunnskapen som trengs til å kombinere de personlige salgsegenskapene med de riktige verktøyene for å optimalisere salgsprosessen både i forhold til pris og salgstakt.

SALGSKONTOR

FREMTIDENS SALGSKONTOR I DAG

Et salgskontor er ikke lenger det det var. Nå har vi muligheten til å bygge et salgskontor fylt med teknologi. Vi bruker touchskjermer opp mot 100 tommer for interaktive presentasjoner av prosjekter.

Storskjermer kombinert med 360-teknologi for å sammen med kunden gå gjennom prosjektet. Dette kombinert med de menneskelige kvalitetene til eiendomsmegleren gjør at vi tar kunden med på en kundereise som tar bort utryggheten og ender i kjøp.

Vi viser dere veldig gjerne hva vi kan gjøre, men det lar seg bedre vise i virkeligheten en over en presentasjon som dette. Vi håper vi får anledning til dette.

FRA INTERESSENT TIL KJØPER

KONVERTERINGEN SOM SKAPER VERDIENE

Vi nevnte viktigheten av å bygge interessenter. De kommer gjennom markedsføringen. Men den virkelige jobben begynner når vi skal konvertere dem fra interessenter til kjøpere. De verktøyene vi har nevnt tidligere er nettopp verktøy for megleren for å guide interessentene gjennom prosessen og skape nok trygghet og engasjement til at de ønsker å kjøpe en bolig som enda ikke er bygget.

Men det er ingen grunn til å ikke være tydelige på det, her kommer menneskelige salgsegenskaper inn. Her kommer erfaringen, kunnskapen og årevis med salg i bagasjen til nytte.

Henrik, vår salgssjef og direktør for nybygg er den rette mannen for denne jobben.

SALGSTEAMET

DE BESTE SELGERNE

Teamet vårt av meglere innehar de viktigste personlige egenskapene som trengs for et vellykket megleroppdrag; de er uhyre dyktige selgere. De leser kunden, avklarer behov, skaper et engasjement og sikrer en trygghet som må til når man skal kjøpe prosjekterte boliger. Det er en annen prosess enn ved bruktbolig salg. Våre meglere vet hva som må til for å lykkes.

Mer om Nøkkelpersonell

Motta vårt månedlige nyhetsbrev om nybygg markedet og W Eiendomsmegling